Usserødhave er et godt sted at være for både børn, forældre og personale. Vi arbejder ud fra følgende værdier:

Åbenhed
Vi har stort fokus på kommunikationen mellem både personale og forældre, personale og bestyrelse samt medarbejderne imellem. Vi tror på, at den åbne og ærlige dialog styrker samarbejdet, samtidig med at der er mulighed for den fortrolige dialog ved evt. konflikter og løbende trivselssamtaler.

Tryghed

Tryghed er en forudsætning for at børnene tør udforske verdenen omkring dem og deltage i fællesskabet. Derfor arbejder vi i børnehøjde og er nærværende voksne, der ser de enkelte børn og deres behov. Vi tilpasser vores dagligdag, så alle børnene har mulighed for at deltage på deres forudsætninger, herunder mener vi, at børnene skal finde deres egen vej ind i fællesskabet, hvor vi voksne guider og støtter børnene i deres udvikling. Vi arbejder med begrebet “den pædagogiske bagdør”, som betyder at barnet kan trække sig fra legen eller gå til og fra legen samt at vi tilpasser vores aktiviteter, så alle børn har mulighed for at deltage. Vi arbejder med, at få en rød tråd gennem børnenes tid i Usserødhave.

Omsorg

Vi ser os selv som meget omsorgsfulde voksne, der drager omsorg for det enkelte barn og ser deres forskellige behov. Vi er altid klar med en ekstra krammer og vi hjælper dem på vej i deres udvikling af f.eks. selvtillid, selvværd og selvhjulpenhed. Vi gør meget ud af at børnene kender alle de voksne i huset, så der altid er en tryg og kendt voksen tæt på børnene. Vi er opmærksomme på de skift der er i børnenes liv f.eks. skiftet fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole, og vi arbejder målrettet på at gøre børnene parate og trygge i skiftet.

Engagement

Vi er en engageret medarbejdergruppe, der brænder for at være sammen med børn og voksne i Usserødhave. Vi forventer, at forældrene i Usserødhave er engageret i deres barns liv i institutionen, er nysgerrige på det vi laver og bakker op om at vi er en bevægelsesinstitution samt at forældrene kommer til pædagogerne eller lederen med til vores dagligdag.

Respekt

Vi respekterer hinandens forskelligheder, behandler hinanden ligeværdigt, vi lytter til hinanden, giver hinanden plads til at være den vi er og taler pænt til hinanden. Dette gælder for både børn og voksne. Vi forventer at have en god dialog og et godt samarbejde med forældrene.

Udvikling

I vores dagligdag veksler vi mellem voksenstyrede og børneinitierede aktiviteter. I de voksenstyrede leg sætter de voksne rammerne med et læringsmål for øje. I børnenes frie leg udvikler børnene deres kompetencer i samspillet med de andre børn. Se nærmere under fanen den styrkede læreplan.

Vi udvikler løbende vores læringsmiljøer, så de passer til den aktuelle børnegruppe og til de læringsmål vi arbejder med.

Hits: 1700