Bevægelsespolitik

 

I Usserødhave er vores tilgang til børnenes læring, at al læring sker via kroppen. Vi er nødt til at gøre og mærke, for at lære. Derfor er vi en DGI-certificeret bevægelsesinstitution, hvor krop og bevægelse er en central del i vores hverdag.

Vi arbejder ud fra 3 overordnerede perspektiver, når vi tilrettelægger vores aktiviteter.

 

Sundhedsperspektiv:

Vi vil gerne give børnene en aktiv start på livet og vise dem glæden ved at bevæge sig, så det bliver en naturlig del af deres hverdag. Når børnene finder glæden ved at bevæge sig, så vil de formentlig selv opsøge og være aktivt deltagende i bevægelsesaktiviteter senere i livet.

 

Sanseintegration:

Børnene oplever og erfarer verdenen gennem deres sanser. F.eks. det lille barn der skal smage på alt. Derfor er det vigtigt at børnene dagligt får aktiveret deres sanser. De 4 sekundære sanser smag, lugt, høre og syn bliver helt automatisk stimuleret gennem dagen, men de 3 primære sanser vestibulær, taktil og muskel-led sansen skal aktivt stimuleres dagligt.

Vestibulær sansen: Vestibulærsansen sidder i mellemøret og vi bruger den bl.a. til at holde balancen, når vi bedømmer afstande eller når vi skal finde ud af hvad der er op og ned i en tumleleg. Vestibulærsansen stimulerer vi bl.a. når vi gynger, rutsjer, slår kolbøtter eller snurre rundt.

Taktilsansen: Taktilsansen sidder i huden og særligt i munden, hænderne, fødderne og skridtet og vi bruger den f.eks. til at registrere om noget er koldt eller varmt og til at mærke hinanden. Taktilsansen stimulerer vi når vi arbejder med forskellige materialer f.eks. mudder, vand, papir mm. samt når vi har kropslig kontakt med hinanden ifm. med lege og aktiviteter.

Muskel-led sansen: Muskel-led sansen sidder i muskler og led og vi bruger den bl.a. til registrerer om armen er bøjet eller strakt, til at koordinere vores krop ift. de udfordringer barnet står overfor f.eks. hvordan kommer jeg op af den her bakke. Muskel-led sansen stimulerer vi, når vores led trykkes sammen f.eks. når vi hopper.

 

Grundlæggende motoriske færdigheder:

Jo flere grundmotoriske bevægelser barnet har integreret og herved bliver en automatisk del af barnets færdigheder, jo mere læringsparat er barnet, når det kommer videre i skolen. Et eksempel på denne udvikling er det lille barn, der skal gå på trapper første gang. Her bruger barnet al dets energi og opmærksomhed på at finde ud af at komme op af trappen. Efterhånden som barnet har gjort det mange gange, så tænker det ikke over det, men gør det bare. Bevægelsen er nu blevet integreret i barnets færdigheder og der frigives energi og tankevirksomhed til at lære noget nyt.

Gennem barnets tid i Usserødhave arbejder vi med krydsbevægelsen via kropslige lege. Når vi laver krydsbevægelser, så skal højre og venstre hjernehalvdel arbejde sammen. Dette samarbejde mellem hjernehalvdelene er en forudsætning for f.eks. at lære at læse i skolen.

 

Som et led i barnets udvikling arbejder vi med finmotorikken. Det er ikke altid det æstetiske der er i centrum, men processen (lære at klippe, holde på en blyant, arbejde med de små bevægelser i hænderne). Nogle gange kommer der fine produkter ud af det, men det er ikke vores primære formål.

 

Hits: 317

Hits: 1313