Sygdomme

| MÅLTIDER OG KOST | FØDSELSDAGE | SYGDOMME |


Usserødhave har vedtaget et sæt retningslinjer omkring sygdom, der gælder for børn i institutionen.

Hvornår må barnet møde i institutionen

Reglerne for fremmøde i institutionen er fastsat for at begrænse spredning af smitsomme sygdomme, og tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning om “Smitsomme sygdomme hos børn og unge”. Hovedreglen er, at syge børn ikke må møde i institution, og at et barn med en smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter.

  • Barnet er rask, når det på sædvanlig vis kan klare at opholde sig i institutionen. Det vil sige, at barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer, både ude og inde uden at kræve særlig pasning.

Generelt for alle sygdomme

  • Børn skal holdes hjemme, hvis de har feber.
  • Børn skal også holdes hjemme, hvis deres almene tilstand er påvirket.

For særlige sygdomme og forholdsregler, se afsnit nedenfor.

Forebyggelse

Vi følger sundhedsstyrelsen anbefalinger om hygiejne, udluftning, rengøring mm.

Børnesygdomme

Vi henviser til sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk

Hits: 1046