En ny start

Vi har her på hjemmesiden forsøgt at give et godt billede af hverdagen samt store og små begivenheder i Usserødhave. Det bedste indtryk af institutionen vil I dog få ved at besøge os. I er altid meget velkomne til at ringe og aftale et besøg.

At starte i vuggestue og børnehave

Det er en stor omvæltning at starte i en ny institution – både for barnet og for familien. Vi mener ikke, det er muligt at fastlægge en model for de første ugers forløb, som tilgodeser alle børns behov. Vi arbejder derfor ud fra hver enkelt barns og families behov.

Vi holder en opstartssamtale forud for barnets start i Usserødhave, hvor vi sammen kan lægge den bedste plan for opstarten.

Som tommelfingerregel kan vi dog sige, at hvis I har et barn der starter i vuggestuen, så skal I sætte 2 uger af til indkøring, hvor dagene gradvist bliver længere og længere. Hvis I har et barn der kommer fra et andet hus og skal starte i børnehave hos os, så skal I afsætte 1 uge til indkøring.

Intern i huset arbejder vi målrettet på, at lave en glidende overgang fra vuggestuen til børnehaven for alle børnene. I praksis betyder det, at de ældste vuggestuebørn hver formiddag vil lave aktiviteter og spise frokost sammen med en fast voksen. Aktiviteterne kan være besøg i børnehaven, aktivitet med fokus på den sproglige udvikling, aktivitet med fokus på grov-eller finmotorik mm. Børnene vil gradvis være mere og mere i børnehaven i løbet af overgangsgruppen, så de er helt klar til børnehaven, den dag de rykker. Derfor har vi som udgangspunkt ingen særlig indkøring, når børnene rykker fra vuggestuen til børnehaven intern i huset. Vi anbefaler dog, at børnene har korte dage i starten, da de formentlig vil være meget trætte. I forbindelse med, at børnene rykker fra vuggestuen til børnehaven, afholder vi en overgangssamtale, hvor et personale fra vuggestuen og et personale fra børnehaven samt forældrene deltager. Her snakker vi om, hvordan barnet trives, hvad deres stærke sider er og hvor barnet har brug for en ekstra hånd.

Når barnet har været i huset i ca. 3 måneder, tilbyder vi jer en samtale, om hvordan starten i Usserødhave har været og hvordan jeres barn trives.

Læs mere om “Opskrivning og priser

Hits: 1591