Dagligdag

|   AKTIVITETER OG TRADITIONER   |   VUGGESTUE OG BØRNEHAVE   |STOREGRUPPEN


Vores dagligdag i Usserødhave følger en fast rytme i hhv. vuggestuen og børnehaven. Vi starter dagen kl. 9.00 med samling på alle stuerne, hvor vi ser hvem der er kommet i dag, hører børnenes fortællinger og præsentere børnene for hvad vi skal lave i dag.

I både vuggestuen og børnehaven laver vi aldersopdelte aktiviteter på tværs af stuerne hver formiddag. Da vi er en DGI-certificeret bevægelsesinstitution, har vi kroppen i centrum i alt hvad vi laver.

Vi har lavet et årshjul, hvor vi hver måned har særligt fokus på et af læreplanstemaerne, hvor vores aktiviteter tager udgangspunkt i det. Hele året har vi fokus på “den alsidige udvikling”, “den sociale udvikling” samt den “sproglige udvikling”, da de er essentielle for børnenes udvikling og læring.

Vi bruger uderummet dagligt, både når det giver mening i forhold til dagens aktiviteter og om eftermiddagen i begge afdelinger.

I kan læse mere om vores dagligdag i den nye styrkede læreplan. Styrket læreplan

Hits: 849