Usserødhave blev den 8. maj 2014 officielt indviet som Hørsholms første certificerede idrætsinstitution.

Usserødhaves personalegruppe har gennemgået et uddannelsesforløb under DGI bestående af 5 undervisningsmoduler ledet af DGI-undervisere. Vi har i dette forløb udarbejdet en bevægelsespolitik og et værdisæt, som også findes her på siden.

Vi har nu idræt, leg og bevægelse fast på dagsordenen, hvilket bl.a. indebærer en times idræt og bevægelse hver dag for både vuggestue og børnehave. Aktiviteterne kan være dans i det lokale dansestudie, basketball, sanglege, hoppe på trampolin, forhindringsbane eller øvelser hvor vi har fokus på øje-hånd koordination, balance m.m.

Med den meget bevægelse som en fast bestanddel, mærker vi stor forskel på børnene i dagligdagen. Børnene bliver stærke både i motorik og udholdenhed, og tager også i langt højere grad selv initiativ til aktive lege.

Bevægelsespolitik

Som certificeret idrætsinstitution under DGI, har Usserødhave udarbejdet en bevægelsespolitik, der indeholder vores vision, værdier og formål med bevægelse.

Vision

 • At give børnene lyst og glæde ved bevægelse og øge deres kropsbevidsthed i det store og lille fællesskab og blive udfordret på hver sit niveau.
 • At profilere Usserødhave som et børnehus, hvor der er fokus på idræt, leg og bevægelse.

Værdigrundlag

 • Glæde – børnene finder glæde ved at bevæge sig, så det at bevæge sig nu og senere i livet, bliver en naturlig del af deres hverdag, som en god vane.
 • Fælleskab – alle børn skal opleve, at de indgår i et fællesskab med plads til forskellighed.
 • Udfordringer – fysisk udfoldelse, leg og bevægelse:
  1. Børnene skal motiveres til at være fysisk aktive som en naturlig, sjov og udfordrende del af deres hverdag.
  2. Vi vil gerne arbejde for en sammenhæng mellem færdigheder og udfordringer for det enkelte barn, så der skabes succesoplevelser og flow.

Bevægelsespolitik

Formål
Leg og bevægelse skal give børnene glæde og overskud til egen udvikling og kompetencer som er medvirkende til at styrke deres selvværd/selvtillid – øge deres kropsbevidsthed.

Succeskriterier

 • Usserødhave skal være kendt som en integreret institution, hvor der er fysiske rammer og aktive voksne, som giver børnene lyst, glæde, energi og succes ved at indgå i bevægelseslege med hinanden.
 • Det er en succes når:
  1. Børnene selv sætter lege/aktiviteter i gang ude og inde, som vi har leget i strukturerede situationer – og det vil vi måle med praktiske fortællinger til vores møder.
  2. At børnenes motorik er alderssvarende.

Dokumentation

 • Vi dokumenterer vores aktiviteter gennem fotos,videoklip og månedsskema som kan ses via Famly.
 • Nyt personale introduceres til vores bevægelsespolitik, blandt andet gennem et dedikeret afsnit i vores personalehåndbog.
 • De lege vi anvender vises på Famly, så de bliver synlige og genkendelige for forældre, børn og personale.
 • Vores bevægelsespolitik er også synlig på hjemmesiden.

Forandring

 • Bevægelse er på dagsordenen til både personale- og afdelingsmøder, hvor personalet fortæller ”Den gode historie”.
 • Vi holder os ajour med udvikling inden for bevægelse med børn.
 • Vi sørger for at vidensdele i personalegruppen.

Hits: 317

Hits: 1023