Dagligdag

|   AKTIVITETER OG TRADITIONER   |   VUGGESTUE OG BØRNEHAVE   |   KLUB S – FØRSKOLE   |


Vores dagligdag i Usserødhave følger en fast rytme for hhv. vuggestue og børnehave. For de børn der snart skal i skole, har vi særlige aktiviteter i Klub S.

For hele institutionen gælder det, at vi som certificeret idrætsinstitution, hver eneste dag har 1 times planlagt bevægelse og idræt.

Vi tilbyder også flere andre aktiviteter i løbet af året. Nogle aktiviteter knytter sig til årstider og højtider. Vi har også vores faste anti-mobning projekt i børnehaven: “Fri for mobberi”.

Jævnligt tilbagevendende elementer i dagligdagen er desuden børnenes fødselsdage eller vores ture ud af huset.

Hits: 683