Ergoterapeut

I Usserødhave har vi ansat Nicklas som ergoterapeut dette er for at optimerer det enkelte barns udvikling i samarbejdet med pædagogerne og forældrene i Usserødhave

Hvad gør/er en ergoterapeut?

“Målet med den ergoterapeutiske indsats er at skabe sammenhæng mellem barn, aktiviteter og omgivelser med henblik på at muliggøre og fremme deltagelse og aktiviteter, der er meningsfulde for barnets liv.

Ergoterapi til børn handler om at hjælpe det enkelte barn til at udvikle nye færdigheder, der gør det i stand til at mestre aktiviteter, som muliggør en velfungerende hverdag.

Ergoterapeuten undersøger, iagttager og taler med barnet og dets familie, og på den baggrund analyseres barnets ressourcer og vanskeligheder. Undersøgelsen foregår som regel i barnets daglige miljø f.eks. i barnets institution.

På den baggrund udarbejdes i samarbejde med forældre og pædagoger forslag til, hvordan barnets udvikling støttes mest hensigtsmæssigt.

Børne ergoterapi kan indebære stimulation af barnets forskellige sanser, træning i at indgå i leg og samspil med andre børn, udvikling af motoriske færdigheder og træning i hverdagsaktiviteter.”

Hits: 140