Fri for mobning

Red Barnet og Mary Fonden har startet det forebyggende projekt, Fri for Mobberi. Projektet er udviklet på initiativ fra Kronprinsesse Mary, med inspiration fra den australske organisation The Alannah and Madeline Foundation.

Siden 2009 har vi i børnehaven i Usserødhave arbejdet målrettet på at forbygge mobning blandt børnene. Flere af vores medarbejdere har været på Red Barnets obligatoriske instruktørkursus.”Fri for mobberi” har fokus på hele børnegruppen, ikke kun mobberen eller den mobbede.

 

En tidlig indsats
Mobning er normal noget, vi kender til i skolen. Men kimen til mobning bliver lagt allerede i børnehaven og udvikles i indskolingen. Det vi kalder for “drilleri” i børnehaven, kan udvikle sig til mobberi, når børnene bliver ældre og kommer i skole. Derfor er det altafgørende med en tidlig indsats.”Fri for mobberi” er netop et program til tidlig forebyggelse af mobning.

  • Tolerance – at se og acceptere forskelligheder i børnegruppen, og se hinanden som ligeværdige
  • Respekt – at acceptere og tage hensyn til alle i børnegruppen. At være en god kammerat overfor alle
  • Omsorg – at udvise interesse, medfølelse, bekymring og hjælpsomhed overfor alle børn
  • Mod – at sige fra og mærke egne grænser og sige til, når man ser børn, der overskrider andres grænse. At være en god kammerat der reagerer på uretfærdighed

 

Indholdet i “Fri for mobberi”
“Fri for mobberi” er en kuffert fyldt med redskaber, hvis mål er at skabe inkluderende børnefællesskaber. Den indeholder fx samtalekort med billeder af situationer med børn, musik og konkrete pædagogiske aktiviteter hjulpet på vej af bøger, klistermærker og postkort.

Kufferten indeholder også et taktilt massageprogram, som er baseret på devisen om, at ”den man rører ved, mobber man ikke”.

Den mest iøjnefaldende rekvisit i kufferten er en lilla bamse, ”Bamseven”, som også er antimobbeprogrammets maskot. Vi bruger bl.a. bamsen til at lære børnene at trøste hinanden – og selv de 3-årige viser omsorg på en enkel måde blot ved at hente Bamseven.

I Usserødhave er “Fri for Mobberi” et program, der løber over hele året, dog undtagen sommermånederne juli og august, samt december, hvor juleaktiviteter fylder kalenderen.

Læs mere om projektet på www.friformobberi.dk

Vores mål er at skabe en kultur, hvor børn viser omsorg for hinanden og reagerer på mobning med og mod og forsvarer den kammerat, der har svært med at forsvare sig selv.

Hits: 622