Klub S – førskole

|   AKTIVITETER OG TRADITIONER   |   VUGGESTUE OG BØRNEHAVE   |   KLUB S – FØRSKOLE   |


De børn der skal starte i skole efter sommerferien, bliver de automatisk tilknyttet vores Klub S.. Klub S er vores førskoletilbud, som begynder i uge 1 og fortsætter til uge 22. Vi følger skolernes ferielukning. D.v.s. i uge 7 er børnene på deres respektive stuer.

Klub S samles to formiddage om ugen fra kl. 9.30 – 12.30 i rytmikken. Her koncentrerer vi os om alderssvarende aktiviteter, der fungerer som god forberedelse til den nærliggende fremtid som skolebarn:

  • Vi styrker dialogen mellem børnene indbyrdes og mellem børn / voksne.
  • Børnene lærer at samarbejde, hvorved det enkelte barns sociale udvikling styrkes.
  • Børnene øver sig i at sidde stille og lytte til hinanden og at række hånden op.
  • Børnene laver små opgaver sammen, de lærer at holde på en blyant og at skrive deres eget navn.
  • Vi lægger vægt på, at børnene gradvist frigør sig og bliver i stand til at klare sig selv mere og mere.

Når man er så stor, er der meget mere man kan. Man må selv gå ud og lege (4 børn sammen uden en voksen) for nu kan man næsten finde ud af om det er varmt eller koldt, og hvor meget tøj man skal have på. Man ved også mere om, hvad der kan være farligt for en.

Nogle af de specifikke aktiviteter som vi tilbyder i Klub S er:

Trin for Trin

Trin for Trin er et undervisningsprogram, hvis formål er at udvikle børns sociale og følelsesmæssige kompetencer. Programmet arbejder primært med børns udvikling af empati, med impulskontrol og problemløsning samt selvkontrol.

Sprog

Børnene har behov for at have et godt sprog når de starter i 0. klasse, så de kan give udtryk for deres følelser, behov og interesser. Vi har bl.a. fokus på:

  • Dialogisk læsning
  • Samtale i hverdagen
  • Rim og remser
  • Skrive bogstaver og tal
  • Struktureret (tematisk) sprogarbejde

Projekter

I løbet af det halve år Klub S er i gang, tager vi emner op enten fordi den voksne har en speciel interesse i at formidle et tema videre til børnene (lystprincippet) og/eller fordi de voksne skønner, at det vil være gavnligt for børnenes udvikling at forholde sig til lige netop det pågældende emne. Emner kan fx være kroppen – fisk – årstiderne m.m.

Det kan også være, at børnene ytrer ønske om at få noget at vide om specielle områder (fx vikinger eller dinosaurer) Også i forbindelse med disse projekter gælder det, at vi prøver at udfordre børnene alsidigt gennem flere forskellige aktiviteter.

Storgruppen er tilmeldt Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling i april måned. Storgruppen er desuden tilmeldt Friluftsrådets og Danmarks Naturfredningsforenings “Naturens Dag” i løbet af efteråret.

Ture ud af huset

KLUB S tager på tur minimum to gange om måneden, igen efter ”lystprincippet” hvor både børnene og den voksne bestemmer, hvor de kunne tænke sig at tage hen. Vi gør brug af naturen i nærområdet, tager på biblioteket, politistationen, Danmarks akvarium, stranden, til København m.m.

Bevægelse

Vi har bevægelse, hvor den fysisk-motoriske udvikling bliver tilgodeset. Bevægelse giver mulighed for at børnene kan opleve og udvikle en masse af kroppens og sansernes muligheder i forbindelse med berøring og lytning. Børnene møder nogle sociale udviklingskrav, som fx at vente til det bliver deres tur, hjælpe hinanden og konkurrere imod hinanden. Det er vigtigt, at børnene lærer at bruge deres krop og får styrket deres motorik.

Vi slutter KLUB S med en fest for børnene og personalet.

Hits: 762