Opskrivning og priser

Skriv barnet op

Opskrivning på ventelisten

Hvis du ønsker at skrive dit barn op i Usserødhave, skal du blot udfylde formularen her på siden.

 

Opskrivning er gratis og ikke bindende frem til en måned før jeres behovsdato.

Klik på knappen “Skriv barnet op” øverst på denne side.

Du kan downloade udmeldelsesblanket som findes her:

 

Optagelseskriterier ifølge vores vedtægter

  • Institutionen er tilgængelig for alle børn.
  • Søskende til nuværende børn har fortrinsret til institutionens pladser.
  • Søskende til tidligere børn har fortrinsret til institutionen – dog indenfor 5 år.
  • Lederen træffer afgørelsen om optagelse i institutionen under hensyntagen til anciennitet, dog med mulighed for at træffe afgørelse i forhold til børnesammensætningen (alder og køn m.v.)
  • Bestyrelsen har besluttet, at der bliver opkrævet et depositum når barnet starter i Usserødhave. Beløbet vil blive betalt tilbage ved barnets ophør i institutionen.

 

Tilskud og friplads

Kommunen yder et tilskud for hvert barn hjemmehørende i kommunen.

Børn fra andre kommuner kan også optages i institutionen, såfremt de ledsages af et tilsvarende tilskud fra deres hjemkommune. Ledsages barnet af et mindre tilskud, opkræves forskelsbeløbet sammen med forældrebetalingen.

Er du berettiget til friplads fra kommunen, skal du ansøge kommunen herom. Fripladstilskud kan søges via kommunens hjemmeside.

Der ydes søskendetilskud, hvis man har flere børn indskrevet i dagtilbud og SFO1. Der ydes ligeledes søskendetilskud til dagtilbud i andre kommuner, privat dagpasning og privatinstitutioner.

 

Besked om plads

Senest en måned før jeres behovsdato vil I få besked om jeres barn har fået plads i Usserødhave. På samme tid sender vi også en liste til kommunen og Danske Daginstitutioner med børnetallet for den kommende måned. Hvis I derfor ønsker at ændre jeres behovsdato, eller I har fået plads i en anden institution, bedes I ligeledes kontakte os senest en måned før behovsdatoen, da I ellers er forpligtede til at betale for pladsen hos os.

 

Vores priser er følgende:

Vuggestue for 0-3 år udgør 4.280 kr. pr måned
Inkluderer madordning, frugt, mælk og bleer.

Børnehave for 3-6 år udgør 2.615 kr. pr måned
Inkluderer madordning, frugt og mælk.

I er altid velkomne til at kontakte os på tlf. 26 27 10 39, hvis I har spørgsmål.

 

Hits: 2109