For at Usserødhave kan være et rart sted at være, arbejder hele institutionen udfra disse værdier

Åbenhed
Vi har stort fokus på kommunikationen mellem både personale og forældre, personale og bestyrelse samt medarbejderne imellem. Vi tror på, at den åbne og ærlige dialog styrker samarbejdet, samtidig med at der er mulighed for den fortrolige dialog ved evt. konflikter eller problemer.

Tryghed
Tryghed er et nøgleord, når det drejer sig om børnepasning: Det er derfor vigtigt for os, at børnene føler sig trygge i institutionen. Da personalet fylder en stor del i børnenes hverdag, er et tæt forhold til hvert enkelt barn vigtigt. Også forældrene skal føle sig trygge ved at overlade ansvaret for deres barn til personalet i Usserødhave og være sikre på, at barnet har en tryg og omsorgsfuld hverdag i institutionen.

For at sikre det mest kompetente og glade personale til at tilbyde denne tryghed, skal også personalets rammer være trygge, dvs. en god stemning blandt medarbejderne og optimale arbejdsvilkår.

Omsorg
Omsorg handler for os om indlevelsesevne og situationsfornemmelse. Udover den fysiske pleje som fx bleskift, mad og påklædning indebærer omsorg også den følelsesmæssige kommunikation: at lytte til børnenes signaler og følelsesmæssige behov. Den pædagogiske omsorg er også vigtig for os, nemlig at få børnene til at deltage i fælles aktiviteter, at lade børnene være i fred, når de har brug for det, at de voksne viser børnene opmærksomhed og interesse samt er parate til at handle ud fra børnenes velbefindende og udvikling. Vi vil hjælpe børnene med at udvikle selvværd og selvtillid og dermed at blive selvhjulpne

I forhold til forældre viser vi omsorg ved at være lydhøre over for dem og hjælpe, når det er nødvendigt. Det er vigtigt, at vi tager hensyn til hinanden og er åbne og ærlige over for hinanden. Ligeledes er det vigtigt i personalegruppen, at vi drager omsorg for hinanden, er lydhøre og tager hensyn.

Engagement
Engagement forudsætter både forældres og personalets interesse for det daglige arbejde i institutionen. Det er vigtigt, at vi engagerer os i vores arbejde med børnene, forældrene og hinanden, og at vi er interesserede i børnene som personer og i deres ve og vel. Vi viser også interesse for forældre og søskende som en del af barnets verden, hvilket er en nødvendighed for at tage vare på det enkelte barn. Det er vigtigt, at vi får forældrene til at engagere sig i institutionen og dermed i børnenes hverdag i Usserødhave.

Respekt
Respekt betyder for os at være åbne over for hinanden og tage hensyn til hinanden. I vores daglige arbejde er det derfor vigtigt for os, at vi respekterer børnenes, forældrenes og kollegernes forskelligheder og at vi taler pænt til hinanden. Vi har respekt for forældrenes holdninger og ønsker, behandler hinanden pænt og ligeværdigt og ønsker en god dialog og et godt samarbejde. I medarbejdergruppen er det desuden vigtigt for os at respektere hinandens forskellige kompetencer.

Udvikling
Udover at give børnene en tryg hverdag, er en af institutionens vigtigste opgaver at give børnene de bedste rammer til at udvikle sig – både socialt, følelsesmæssigt, motorisk og sprogligt. Vi vægter den frie leg højt, da det er gennem leg, at personligheden udvikles og også herigennem venskaber opstår.

Børnene skal fx selv vælge, hvor og med hvem de vil lege. Vi vil skabe de bedste rammer for et inspirerende legemiljø, både inde og ude. Vi har derfor skabende og legende aktiviteter i dagligdagen, såsom musik, dans, rytmik, rim & remser, eventyr, udeliv, praktiske gøremål, teaterture og meget mere. Samtidig skal der være plads til, at det enkelte barn kan fordybe sig i hvad som helst, også i ingenting.

Personalet udvikler løbende deres egen faglighed og kompetencer ved at deltage i kurser, foredrag og/eller læse ny litteratur om daginstitutionsområdet. Vi understøtter dermed personlig og faglig udvikling ved kurser både indenfor Hørsholm Kommune samt på landsplan.

Hits: 1188