Sygdomme

| MÅLTIDER OG KOST | FØDSELSDAGE | SYGDOMME |


Usserødhave har vedtaget et sæt retningslinjer omkring sygdom, der gælder for børn i institutionen.

Hvornår må barnet møde i institutionen

Reglerne for fremmøde i institutionen er fastsat for at begrænse spredning af smitsomme sygdomme, og tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning om “Smitsomme sygdomme hos børn og unge” (pjecen kan hentes nederst på siden). Hovedreglen er, at syge børn ikke må møde i institution, og at et barn med en smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter.

 • Barnet er rask, når det på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i institutionen. Det vil sige, at barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer, både ude og inde uden at kræve særlig pasning

Generelt for alle sygdomme

 • Børn skal holdes hjemme, hvis de har feber, dvs. 38° C eller højere, målt med termometer i endetarm
 • Børn skal også holdes hjemme, hvis de har svækket almentilstand. Det vil sige, hvis de er uoplagte, slappe og virker syge

For særlige sygdomme og forholdsregler, se afsnit nedenfor.

Forebyggelse

Hvad kan personale og forældre gøre?

Sygdom kan forebygges ved god hygiejne, udluftning og sund mad. Både forældre og personalet i institutionen kan gøre meget for at forebygge sygdom.

Hvad gør personalet

 • Alle børn får vasket hænder, før de skal spise og efter toiletbesøg
 • Ved bleskift anbringes papir under børnene
 • Når børnene har afføring anvendes engangshandske
 • Puslebord sprittes af efter hvert bleskift
 • På stuerne og på legepladsen hænger papirservietter til børnenes næser
 • Børnenes sengetøj vaskes hver måned, eller hyppigere efter behov
 • Legetøj rengøres jævnligt, især ved megen sygdom
 • Der luftes ud flere gange dagligt
 • Børnene er ude i frisk luft mindst en gang dagligt
 • Personalet vasker hænder efter tørring af næser, ved toiletbesøg og bruger håndsprit ved bleskift

Hvad kan forældre gøre

 • Vurdere barnets almentilstand og tal åbent om tvivl
 • Sørge for at barnet ikke udgør en smittefare for andre i institutionen
 • Sørge for påklædning der passer til vejret
 • Vaske hænder med børnene ved hjemkomst
 • Give barnet en hjemmedag, når barnet ikke virker frisk
 • Give barnet en rekonvalesensdag, efter sygdom

Gode råd som kan forebygge sygdom

 • Frisk luft, sund kost og motion, øger cirkulationen i kroppen og styrker hele systemet
 • Søvn er vigtig. Søvnunderskud gør barnet mere modtagelig overfor infektion
 • God hygiejne er vigtig. Husk at vaske hænder jævnligt – især før spisning og efter toiletbesøg
 • Udluftning flere gange dagligt. “Frisk luft i lungerne er godt for ungerne”
 • Varmt fodtøj og rigeligt med skiftetøj. Uldundertøj er især godt. Sørg for, at barnet får rent tøj på hver dag. Vask overtøjet regelmæssigt
 • Orienter personalet om ændringer i hjemmet, der kan have betydning for en vurdering af barnets almene tilstand

Særlige sygdomme og forholdsregler

[ Download pdf-fil: Smitsomme sygdomme hos børn og unge ]

Børnesår

Børn skal behandles og holdes hjemme til hudsårene er under kontrol. I praksis vil det i de fleste tilfælde sige, at børn kan komme i institution efter at blærerne er behandlet med antibiotikasalve eller tilsvarende i mindst et døgn.

Diaré [ download pdf-fil: information til forældre ]

Når barnet er rask og afføringen er normal. I tilfælde af Roskildesyge (norovirus) skal barnet dog holdes hjemme 48 timer efter at diaré og opkast er ophørt, da der stadig er smittefare.

Ved VTEC og Shigella gælder særlige forholdsregler, se pjece nederst på siden.

Lussingesyge, den femte børnesygdom

Sygdommen kaldes også erythema infectiosum. Børn kan komme i institution, når de er feberfri, selv om de fortsat har udslæt.

Tre-dages feber

Børn kan komme i institution, når de er feberfri; udslættet forsvinder hurtigt.

Hovedlus

Børn kan komme i institution dagen efter at behandlingen er startet.

Hånd-, fod- og mundsygdom

Børn kan komme i institution, når almentilstanden tillader det, selv om de fortsat har udslæt.

Kighoste

Børn kan komme i institution 5 dage efter at antibiotisk behandling er startet.

Fåresyge

Barnet bør holdes hjemme så længe der er synlig hævelse af spytkirtel. Som regel kan barnet komme i institution ca. 9 dage efter at hævelsen startet.

Børneorm

Barnet kan komme i institution dagen efter, at behandlingen er startet.

Mæslinger

Dette bør aftales i samråd med læge på grund af faren for smitte af andre. Som regel kan barnet komme i institution 4 dage efter, at udslættet brød ud. Sygdommen er blevet meget sjælden efter vi er begyndt at vaccinere mod mæslinger.

Ringorm

Barnet kan komme i institution dagen efter at behandling er startet.

Røde hunde

Dette bør aftales i samråd med læge på grund af faren for smitte af andre. Normalt kan barnet komme i institution 1 uge efter at udslættet brød ud.

Scabies (fnat)

Barnet kan komme i institution dagen efter at behandling er startet.

Skarlagensfeber

Børn er smittefri, når de har fået penicillin i minimum et døgn, og de kan komme i institution, hvis almentilstanden tillader det, og temperaturen ikke er over 38 grader.

Streptokok halsbetændelse

Børn kan komme i børnehave, når de har fået penicillin i mindst et døgn, hvis deres almentilstand tillader det.

Skoldkopper

Børn bør holdes hjemme til alle dele af udslættet er tørret ind – det vil sige, at alle skoldkopperne er omdannet til tørre skorper.

Øjenbetændelse

Øjenbetændelse skyldes enten virus eller bakterier. Ved bakterieinfektion kan barnet komme i institution 24 timer efter at behandling er startet, selv om der fortsat er rødme i øjenkrogen. Ved virusinfektion i øjet kan børn komme i institution uden de får medicin.

Hits: 777